liderlik_gelisimi

Elemental-V Danışmanlık olarak biz liderlerin statü ve hiyerarşiden bağımsız olarak hayatlarının sorumluluğunu alan ve kendi hikayelerini yazan bireyler olduğuna inanırız. Bu bağlamda liderlik gelişimine 3 boyutta odaklanarak bütünsel (holistic) bir Liderlik Gelişimi sağlarız.

Bireysel Liderlik
Başkalarına Liderlik Etmek
İşe Liderlik Etmek

Her boyutta liderlik gelişimini sağlamak için programlar ;
– Sınıfiçi eğitimler
– Fasilitasyonlar
– Doğada çalışmalar
– Telesınıflar
– Webinarlar
– Bireysel ve grup koçlukları
– Envanter uygulamaları
– 360 derece geribildirim çalışmaları
– Mentorluk programları
– Süpervizyonlar ile desteklenir.